Fundacja AQUALANTIS

Misja Fundacji AQUALANTIS

Fundacja AQUALANTIS działająca w sferze rozwojowej, terapeutycznej i poradniczej to organizacja non-profit, która skupia się na wspieraniu rozwoju jednostek oraz ich zdrowia psychicznego. Działa ona na rzecz osób w różnym wieku i z różnymi potrzebami.

Fundacja promuje rozwój jednostki poprzez świadczenie usług terapeutycznych, które pomagają w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi, rozwiązywaniu konfliktów i rozwijaniu umiejętności interpersonalnych. Terapia prowadzona jest przez wykwalifikowanych specjalistów, którzy indywidualnie dostosowują metody i techniki terapeutyczne do potrzeb każdej osoby.

Fundacja również angażuje się w działania edukacyjne, organizując warsztaty, szkolenia i kampanie informacyjne, które mają na celu zwiększenie świadomości na temat zdrowia psychicznego i rozwoju osobistego. Działania te skierowane są zarówno do jednostek, jak i do grup społecznych, szkół i firm.

Celem fundacji jest wspieranie jednostek w osiąganiu pełnego potencjału, umożliwienie im radzenia sobie z trudnościami życiowymi i promowanie zdrowia psychicznego. Działania organizacji mają na celu stworzenie bezpiecznej, empatycznej i otwartej przestrzeni, w której jednostki mogą rozwijać się i realizować swoje cele.

Fundacja opiera się na etycznych zasadach i wartościach, takich jak szacunek, uczciwość, równość i zaangażowanie. Działa we współpracy z lokalnymi społecznościami, instytucjami publicznymi i innymi organizacjami, aby wzmocnić swoje działania i wpływ na otoczenie.

Dzięki swoim inicjatywom w sferze rozwojowej i terapeutycznej, fundacja odgrywa istotną rolę w poprawie jakości życia jednostek, wspieraniu ich zdrowia psychicznego i rozwijaniu umiejętności potrzebnych do osiągnięcia pełnego potencjału.

❤wsparcie dla osób z problemami emocjonalnymi i psychicznymi m.in. takimi jak stany depresyjne, lęki, nerwice, depresja, anoreksja, bulimia, uzależnienie, trudna sytuacja życiowa(rozwód, śmierć bliskiej osoby), traumy poprzez prowadzenie terapii wieloma metodami przez wykwalifikowanych specjalistów.

❤ wsparcie psychologa, coacha oraz doradcy zawodowego dla osób wykluczonych społecznie, powracających na rynek pracy po długotrwałym bezrobociu.

❤ specjalistyczne wsparcie dla osób uzależnionych oraz dla ofiar przemocy domowej

❤cykliczne warsztaty prowadzone w grupach: dzieci , młodzież i dorośli. Na warsztatach będziemy uczyć się rozpoznawać emocje i wyrażać oraz regulować je w przyjazny, konstruktywny sposób.

❤cykliczne zajęcia mające na celu relaksację ciała i umysłu oraz niwelowanie permanentnego stresu, który towarzyszy wielu osobom. Będą to głównie: joga, medytacja, taniec intuicyjny, malarstwo intuicyjne, zajęcia z oddechu.

❤ cykliczne ( 1 raz w miesiącu) spotkania dla kobiet oraz spotkania dla młodzieży, na które zapraszani będą goście, którzy prowadzić będą wartościowe wykłady.

❤ eventy, imprezy i spotkania dla lokalnej społeczności oraz osób zainteresowanych zdrowiem psychicznym i pomocą bliźnim, na które zapraszać będziemy młodych artystów do zaprezentowania swoich prac. Promocja i wsparcie kultury również wpisuje się w cele statutowe Fundacji

Oferta Fundacji AQUALANTIS

Komu pomagamy?

Dzieciom  

Tworzymy przestrzeń dla dzieci do pracy z emocjami. Nasze warsztaty mają na celu pomóc dzieciom zrozumieć, identyfikować i zarządzać swoimi emocjami w zdrowy i konstruktywny sposób.

Młodzieży 

Poprzez sesje indywidualne oraz warsztaty grupowe pomagamy młodzieży przejść przez najpiękniejszy i jednocześnie najtrudniejszy okres w ich życiu. Nasza praca nastawiona jest na pomoc młodzieży w zrozumieniu ich ciała, umysłu i ducha.

Dorosłym i seniorom 

Nasza Fundacja pomaga w utrzymaniu zdrowia psychicznego, emocjonalnego i fizycznego poprzez różnego rodzaju terapie naturalne indywidualne, warsztaty grupowe oraz eventy.

Jakich specjalistów mamy w AQUALANTIS?

Bioenergoterapeuta

Hipnotysta

Masażysta

Naturopata

Zielarz

Psycholog

man in white dress shirt sitting beside woman in black long sleeve shirt
man in white dress shirt sitting beside woman in black long sleeve shirt

Doradca zawodowy/Coach